Bảng giá topvip

Bảng giá topvip
Ngày đăng: 17/11/2020 09:13 PM

    Đối với hạng xếp Hạng trên topvipvietnam sẽ có các hình thức sau:

    - Ghi nhận ý kiến đóng góp các sản phẩm hay dịch vụ chất lượng từ những người đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó, kiểm tra xác minh tính chính xác, và thực tiễn. Nếu đạt kiểm định sẽ được đưa vào bảng xếp hạng topvipvietnam theo đúng hạng mục xếp hạng.

    - Khách hàng yêu cầu tham gia xếp hạng thương hiệu theo top cho ngành nghề dịch vụ của mình, sau đó được topvipvietnam kiểm định chất lượng, tính chính xác rồi báo cáo chi phí, cuối cùng là đăng lên và đẩy top google theo ngành nghề và khu vực.