Chính sách người dùng

Chính sách người dùng
Ngày đăng: 23/01/2021 11:43 AM

                      ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  Điều khoản chung

  • Topvipvietnam.net có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
  • Topvipvietnam.net không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch thông qua topvipvietnam.net
  • Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của topvipvietnam.net có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.

  Chính sách riêng tư

  Bằng việc đăng ký và sử dụng Tài khoản topvipvietnam.net, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân được quy định tại “chính sách người dùng” của topvipvietnam và được triển khai cụ thể trong tài liệu dưới đây.

  1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

      Khi bạn đăng ký hoặc đăng tin trên topvipvietnam.net, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân sau:  họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

  2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

      Liên hệ với bạn để hỗ trợ bạn việc đăng tin

      Cung cấp cho người mua như thông tin chính thức để liên hệ với bạn khi bán hàng

      Kiểm tra & đánh giá dữ liệu trên trang web topvipvietnam.net

      Nhận diện người dùng & quản lý thông tin tài khoản

      Phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp dịch vụ.

  3. Cookies

  Trang web của topvipvietnam.net sử dụng cookie để Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập của mình mỗi lần vào Trang web.

  Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

  Khi truy cập và sử dụng topvipvietnam.net, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

  4. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

  Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:

  Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản

   Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

    Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

  5. Thay đổi Chính sách riêng tư

  Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật các chính sách thông tin bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

  6. Liên hệ

  Nếu bạn muốn: truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, khiếu nại hoặc muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: topvipvietnam79@gmail.com